ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL

Inici
TERRITORI PDF Imprimeix
Índex de l'article
TERRITORI
ESTUDIS PAISATGISTICS
Totes les pàgines

TERRITORI
  • ESTUDIS AMBIENTALS i PAISATGISTICS

El nostre despatx li ofereix els serveis derivats d’una consultoria ambiental especialitzada en la integració de criteris ambientals en les figures de planejament urbanístic, segons estableix la llei d’urbanisme.

Hem aportat propostes d’avaluació ambiental a diversos POUM de Catalunya, a més de haver elaborat varies modificacions puntuals a plans especials i plans parcials de delimitació. També hem elaborat diversos informes ambientals de plans parcials urbanístics, estudis d’impactes i integració paisatgística i avaluacions de la mobilitat generada. Així mateix també podem realitzar i gestionar programes de participació ciutadana.

Per tot el qual oferim col•laborar amb els equips redactors, per tal d’integrar adequadament els requeriments ambientals en les figures de planejament. Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres via telèfon o correu electrònic.

SERVEI:
Incardinació dels criteris ambientals normatius a les diverses figures de planejament.


 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL Template by Ahadesign Potenciat per Joomla!