ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL

Inici Introducció
INTRODUCCIÓ PDF Imprimeix

 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL –ASI-

 


Davant el manifest escalfament del planeta, els Estats membres de l’UE s’han compromès a reduir, pel 2.020, el consum d’energia primària un 20% en un projecte conegut per l’objectiu “20-20-20”. Així es recull en la comunicació de la Comissió, 13 de novembre de 2008, denominada “Eficàcia energètica: assolir l’objectiu del 20%”.


Atesa la realitat climàtica de l’UE, un dels apartats que consumeix més energia es el parc edificatori –residencial i comercial-, aquest representa al voltant d’un 40% del consum total d’energia i el 36% de les emissions de CO2 de l’U.E. Per tal de reduir aquest consum cada Estat membre ha adaptat al seu marc legislatiu la Directiva 2002/91/CE respecte el rendiment energètic dels edificis.


Marc legislatiu que a nivell català estarà regulat a partir d’aquest 27/05/2015 pel D. 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançat les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Normativa d’obligat compliment per l’obtenció de subvencions, ajuts,... en matèria d’habitatge, al que caldrà afegir l’obtenció de l’ITE; la CEE i l’ACC. –informe tècnic de l’edifici, fins i tot per habitatges unifamiliars, sostenibilitat i accessibilitat-.


El que podria suposar un encariment de la construcció, dificultats per obtenir ajusts, subvencions,... en realitat no es res més que aplicar la lògica. La qual s’havia perdut pel cert baix preu de les energies, i que des de 1973 s’ha incrementat exponencialment.


Així amb un senzills sistemes passius, tant a la rehabilitació com a l’obra nova, es poden obtenir uns notables estalvis energètics:

AÏLLAMENTS: Incrementar-ne el gruix redueix pèrdues de calor a l’hivern, els guanys a l’estiu i la demanda d’energia per a climatitzar els habitatges.

OBERTURES: Les àrees més dèbils de l’evolvent són les obertures –portes, finestres, claraboies,...-, Amb el que es fonamental tenir una fusteria i uns vidres que limitin al màxim la transmissió tèrmica.

ESTANQUEITAT: Als habitatges convencionals, l’aire de les estàncies prové de les filtracions entre les interseccions de diversos materials constructius, de les finestres i portes o del pas de les instal·lacions.

VENTILACIÓ: Bàsica higiènicament, però que alhora comporta una gran pèrdua i/o guany energètic en relació a l’exterior.

PONTS TERMICS: Per posar un símil seria un forat a una galleda d’aigua, augmenta el flux de l’aire amb l’exterior. Sent urgent la seva eliminació.Per tant 5 ITEMS, sense despeses extres, podem obtenir uns grans estalvis energètics.

Les parets exteriors poden millor l’aïllament.

La fusteria tot trencar els ponts tèrmics i doblar el vidre.

L’estanqueïtat ha de està controlada de manera que es realitzi amb les millors condicions higièniques, de temperatura i humitat.

La ventilació provoca grans pèrdues energètiques, per tant cal aprofitar el valor energètic de l’aire que tenint incorporant-lo al nou, prèviament filtrat, temperat,...

 

Pel que ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL –ASI-, els permet oferir-los els seus serveis.esteve roca codinach -arquitecte-          |         Tel. 972 263 542 / Mòbil 680 234 265          |         Aquesta adreça de correu electrònic està protegida dels spambots, necessiteu tenir el JavaScript habilitat per veure-la

 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL Template by Ahadesign Potenciat per Joomla!